Terug naar home

Home
Participanten
Zoek
Over ons
English version
Over ons


De nationale informatie in Suriname is vanwege het ontbreken van een nationale bibliotheek, gelokaliseerd in verschillende informatie-instellingen. De literatuur is daardoor niet voor het grote publiek toegankelijk.
 
De Stichting Nationale Database Suriname (NDS) heeft als doel het centraliseren en optimaliseren van alle bibliografische informatie van en over Suriname teneinde deze informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van educatieve, informatieve en recreatieve activiteiten en het onderhouden van contacten met relevante instituten.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Stella M.L. Pollack-Leeflang (voorzitter)
 • Hilde Neus-van der Putten (secretaris),
 • Olga Jannasch-van ’t Noordende (penningmeester),
 • Jane W.F. Smith (lid) en
 • Jerry Egger (lid)

De eerste activiteit van de Stichting is het organiseren van de MBO opleiding tot bibliotheekassistent van 2009-2010. In september 2010 ontvingen 27 personen het Diploma MBO Bibliotheekassistent.
De Stichting is de gastvrouw van de oprichtingsvergadering van de Dutch Caribbean Libraries (DCL)/het IV Seminar van de DCL dat van 15 – 17 maart 2012 in Paramaribo wordt gehouden.

Historie
Op initiatief van een groep informatieprofessionals werd in juli 2004 een informatiebijeenkomst georganiseerd met als doel het Project Behoud Suriname literatuur te promoten.
Dit houdt in het werken aan het centraal ter beschikking stellen van informatie over ons land.
In nauwe samenwerking wordt het Suriname materiaal digitaal gecentraliseerd, zodat informatie over Suriname, dat ook aanwezig is in Suriname, online wordt aangeboden.
 
Op 26 oktober 2004 werd de Werkgroep Nationale Database Suriname officieel geďnstalleerd door de toenmalige voorzitter van het Bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname,
Dr. Gregory Rusland.
De leden van de werkgroep zijn:

 • dhr. John Hermelijn (Telesur),
 • mw. Olga Jannasch-van ’t Noordende (Bibliotheek Staatsolie),
 • mw. Hilde Neus-van der Putten (Surinaams Museum),
 • mw. Lettys Pollack-Leeflang (Bibliotheek Centrale Bank van Suriname),
 • mw. Jane W.F. Smith (Bibliotheek Universiteit van Suriname) en
 • mw. Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad (Landsarchief)

De Werkgroep kreeg als opdracht een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen de diverse informatie-instellingen in Suriname om de aanwezige documenten met als onderwerp Suriname te centraliseren, te verwerken en beschikbaar te stellen voor een groter publiek.
Deze data is via de website van de Nationale Database Suriname online raadpleegbaar.
 
 Door de Werkgroep zijn de volgende activiteiten ontplooid:

 • het leggen van kontakten met instituten die zich eerder bereid getoond hadden verklaard deel te nemen aan het project
 • het organiseren van een Train the Trainers Course voor medewerkers van
  informatie-instellingen m.b.t. de verwerking van de documenten;
 • het opstellen van een protocol van afspraken tussen deelnemende instanties
 • de organisatie van de totstandkoming van de website

De Train the Trainers Course is verzorgd door de Universiteitsbibliotheek en in totaal 28 medewerkers van diverse informatie-instellingen hebben de vaardigheden aangeleerd om de aanwezige documenten in hun instellingen te verwerken.
De Universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor de technische assistentie c.q. afwerking.
 
Op 22 maart 2005 vond de ondertekening plaats van het ‘Protocol van afspraken met betrekking tot de opzet en het onderhoud van de Nationale Database Suriname’. De instellingen committeerden zich er zorg voor te dragen dat de verwerkte data op een uniforme manier ten behoeve van de Nationale Database Suriname wordt geleverd aan de Bibliotheek Universiteit van Suriname.
 
In 2009 wijzigde de beheersstructuur in de Stichting Nationale Database Suriname (NDS). Het doel van de Stichting NDS is het centraliseren en optimaliseren van alle bibliografische informatie van en over Suriname teneinde deze informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van educatieve, informatieve en recreatieve activiteiten en het onderhouden van contacten met relevante instituten.

Home | Participanten | Zoek | Over onsTerug naar boven